Best wishes for Christmas and a happy New Year. Dymuniadau gorau am y Nadolig a Blwyddyn Newydd Dda.

Wishing you all a blessed and peaceful Christmas and a happy and healthy New Year.
Yn dymuno Nadolig bendigedig a heddychlon a Blwyddyn Newydd iach a hapus i chi gyd.